Добре дошли на страницата на

Научноинформационния център "Българска енциклопедия"


Научноинформационният център "Българска енциклопедия" при БАН е единственият специализиран център в страната за подготовка на енциклопедии. Изданията на НЦ "Българска енциклопедия" са на високо академично ниво - техни автори, консултанти и сътрудници са изтъкнати български учени от всички области на науката. Редакционно-съставителската работа се извършва от опитни научно-енциклопедични редактори, което гарантира високото професионално ниво на изданията.